Privacybeleid

Privacy Policy – Solute

Bij Solute doen we er alles aan om uw privacy te waarborgen. Deze Privacy Policy biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Holistisch centrum Solute, gevestigd te Romboutsstraat 34 te Made onder bedrijfsnummer KVK64830837 hierna Solute, wij of ons. Wij streven ernaar dat u zich veilig voelt wanneer we uw gegevens verzamelen of delen en daarom willen wij dat u op de hoogte bent van hoe we de informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en bewaren evenals de keuzes die voor u als betrokkene beschikbaar zijn. Als zodanig gaat deze Privacy Policy over hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens van klanten van Solute (de Privacy Policy).

Uw gebruik van onze website en services (de Services) en elk geschil over privacy is onderworpen aan deze Privacy Policy en elk van de toepasselijke algemene voorwaarden voor het gebruik van onze Services.

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en met of zonder specifieke kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Mogelijk zal dit moeten gebeuren in het geval van nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, online services of wanneer de toepasselijke wetgeving wordt gewijzigd. We raden u daarom aan deze Privacy Policy regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van mogelijke aanpassingen.

 1. Wanneer is deze Privacy Policy van toepassing?

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten door Solute en eventueel andere personen die in aanraking komen met Solute. Deze Privacy Policy is ook van toepassing op alle persoonlijke gegevens van klanten die door ons worden opgeslagen en/of verwerkt op een server in de EU. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van werknemers in het kader van hun dienstverband of opdrachtrelatie bij Solute.

Solute streeft ernaar uw persoonlijke gegevens afdoende te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, ongeacht uw locatie en waar we de gegevens verwerken.

 1. Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?
 • Om u de functionaliteiten van onze website te bieden en voor het technisch en functioneel beheer hiervan.
 • Wat houdt dit doel in?

Van iedereen die onze website bezoekt en gebruikt, verwerken we technische gegevens om u alle functionaliteiten van onze website te kunnen bieden en om de beheerders van onze website in staat te stellen de prestaties van onze website te beheren en te verbeteren. Als u gegevens, zoals uw locatie, op onze website invoert, om relevante informatie en functionaliteiten te ontvangen, verwerkt Solute deze gegevens om u de gevraagde informatie of functionaliteiten te verstrekken. Verder verwerken wij uw persoonlijke gegevens zodat u uw gegevens (of voorkeuren) kunt opslaan om uw apparaat te configureren. Ten slotte gebruikt Solute cookies op haar website om ervoor te zorgen dat u snel en gemakkelijk informatie van onze website kunt ophalen.

 • Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van ons gerechtvaardigd belang. We doen dit om onze algehele marketing- en communicatie-inspanningen te verbeteren en belangrijke belanghebbenden te informeren. Het gebruik van cookies gebeurt enkel op basis van uw toestemming.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij alle persoonlijke gegevens die u zelf op onze website hebt ingevoerd, of die worden gegenereerd door de functies beschreven onder (i), waaronder uw IP-adres en de internetbrowser die u gebruikt.

 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren hiervoor verzamelde persoonsgegevens maximaal 1 jaar. Na deze periode zullen we uw persoonlijke gegevens permanent uit onze systemen verwijderen.

 • Om u toe te staan contact met ons op te nemen of contact met ons op te nemen (bijv. Op sociale media)
 • Wat houdt dit doel in?

Solute onderhoudt actieve accounts op verschillende sociale mediaplatforms. Wanneer u via een van deze platforms contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om uw vragen te beantwoorden, te reageren op de berichten of verzoeken en vervolgens contact met u op te nemen met betrekking tot campagnes die we vanaf dat moment mogelijk via deze platforms uitvoeren.

Wanneer u op een van de knoppen op onze website klikt om contact met ons op te nemen, verwijzen we u bovendien naar de website of app van de betreffende derde partij, of dit nu uw e-mailprovider of een platform voor sociale media is. Meer informatie hierover kunt u lezen onder Cookies.

 • Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Communicatie met (potentiële) klanten is van vitaal belang voor ons bedrijf. Het kan ook onze algemene marketing- en communicatie-inspanningen verbeteren.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit specifieke doel verwerken we via het communicatiekanaal dat u hebt gekozen om verbinding met ons te maken. We verwerken de persoonlijke gegevens die u heeft gebruikt om verbinding met ons te maken en ervoor heeft gekozen om aan Solute te verstrekken. Dit omvat uw (gebruikers) naam, adres, e-mailadres, geslacht en eventuele aanvullende persoonlijke gegevens die u in uw bericht hebt opgenomen.

 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren deze verzamelde gegevens maximaal 10 jaar. Na deze periode zullen we al deze gegevens permanent uit onze systemen verwijderen.

 • Voor het beantwoorden van uw vragen en het afhandelen van klachten
 • Wat houdt dit doel in?

Als u contact met ons opneemt op ons kantoor, via een contactformulier of contact opneemt met een van onze medewerkers in welke vorm dan ook, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden of om een klacht af te handelen.

 • Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang. In dit geval wordt het gerechtvaardigde belang gevormd door onze intentie om uw klachten en vragen zorgvuldig te behandelen.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met Solute over uw vraag of klacht en alle andere persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden of uw klacht te behandelen.

 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om uw verzoek uit te voeren of de klacht af te handelen, plus maximaal 1 maand, waarna de gegevens uit onze systemen worden verwijderd.

 • Om te zorgen voor de juiste handhaving en eerbiediging van uw rechten opgenomen in deze Privacy Policy
 • Wat houdt dit doel in?

Als gevolg van de rechten die u hebt als individu wiens persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt, welke te vinden zijn in Sectie 7 van deze Privacy Policy, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om uw verzoeken aan ons in verband met deze rechten uit te voeren en te beheren. Als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van uw recht om te worden vergeten, moeten we een minimale hoeveelheid gegevens registreren om ervoor te zorgen dat we geen contact meer met u opnemen.

 • Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

De verwerking van deze persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigde belang dat we hebben, is dat we van plan zijn om uw keuzes te respecteren en daarom willen we ervoor zorgen dat als u uw recht om te vergeten uitoefent, we nooit meer contact met u opnemen voor welk doel dan ook.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit doel verwerken we contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres en persoonlijke gegevens zoals uw naam.

 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Vanwege de aard van dit doel moeten we deze gegevens voor een onbeperkte periode bewaren.

 • Voor het verwerken van uw betaling
 • Wat houdt dit doel in?

We gebruiken persoonlijke gegevens voor het aangaan van relaties met (potentiële) Solute-klanten en voor het uitvoeren van contractuele verplichtingen onder het contract welke we met klanten hebben. Wij verwerken uw persoonsgegevens onder andere voor administratieve doeleinden, zoals het verzenden van facturen.

 • Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?
  We verwerken persoonsgegevens voor dit doel op basis van ons contract met u en gerechtvaardigd belang. We doen dit op basis van het contract dat u bent aangegaan met Solute met betrekking tot de levering van de specifieke service tussen u en Solute. Ons gerechtvaardigde belang om uw gegevens te verwerken vloeit voort uit onze intentie om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens zoals uw (bezorg)adres, telefoonnummer en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals naam en geboortedatum, betalings- en kredietinformatie, bestelgeschiedenis en andere gegevens die in onze database zijn opgeslagen met alle relaties van Solute.

 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden tot 7 jaar bewaard na het einde van onze relatie met u. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

 • Voor relatiebeheer en marketing
 • Wat houdt dit doel in

Solute kan de informatie in de database met contractuele relaties mogelijk gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen en om klantenservice te bieden en accountbeheer uit te voeren. We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor de ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën.

 • Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór intrekking.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres en persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, contactvoorkeuren, betalingsinformatie, bestelgeschiedenis en correspondentie met ons.

 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden maximaal 7 jaar na beëindiging van onze relatie bewaard. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

 • Om gezondheid en veiligheid te beschermen
 • Wat omvat dit doel?

Vanwege de aard van onze Services hanteren wij hoge normen als het gaat om uw (mentale) gezondheid en veiligheid. Wanneer het nodig is om onze persoonsgegevens te verwerken om uw vitale belangen te beschermen, zullen wij dat doen. Dit kunnen bijvoorbeeld aantekeningen zijn die tijdens een van onze sessies zijn gemaakt en die zullen worden bewaard om u zo goed mogelijk te helpen, of wanneer er met u via de telefoon wordt gecommuniceerd.

 • Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming en ons gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang is om uw veiligheid, beveiliging en (geestelijke) gezondheid te waarborgen.

 • Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?

Voor dit doel zullen we gezondheidsgegevens, medische gegevens en andere demografische informatie met betrekking tot uw lichamelijke of geestelijke gezondheid of toestand verwerken.

 • Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren deze persoonsgegevens zolang u onze Services gebruikt plus maximaal 1 jaar.

 1. Cookies

Solute maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van haar diensten. Een cookie is een klein en eenvoudig bestand dat op de harde schijf van een computer kan worden opgeslagen. De cookies van Solute zijn slechts tijdelijk, niet permanent en bevatten geen persoonlijke gegevens.

Functionele cookies:

Solute gebruikt een cookie om te zien of een bezoeker van onze website de cookies op onze website accepteert of niet. Deze functionele cookie registreert uw toestemming.

Social Media cookies

Wij tonen op onze website verschillende buttons die linken naar social media netwerken zoals Facebook. Dit zijn stukjes code van de social media platforms zelf en deze gebruiken een cookie. Deze cookie onthoudt dat u bent ingelogd. Om de exacte details te weten van wat deze social-mediaplatforms met uw gegevens doen, moet u hun individuele privacy verklaringen lezen (welke ook onderhevig zijn aan verandering). U kunt deze functie uitschakelen door een programma zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox te installeren.

U kunt uw browser instellen om u te informeren zodra u een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Hierdoor is het mogelijk dat onze websites niet optimaal functioneren.

Hieronder bieden we wat specifieke informatie over cookies voor de meest gebruikte browsers:

Cookies en Internet Explorer, zie: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule

Cookies en Firefox, zie: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Cookies en Google Chrome, zie: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=en

Cookies en Safari, zie: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/

Cookies en Opera, zie: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 1. Welke partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Solute doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en heeft hiertoe de nodige stappen gezet. Alleen onze medewerkers hebben toegang tot persoonlijke gegevens, maar alleen voor zover nodig om hun individuele taken naar behoren uit te voeren.

Solute deelt alleen persoonlijke gegevens met derden als het nodig is om het toepasselijke doel te dienen zoals hierboven uiteengezet. Wanneer een derde partij uw persoonlijke gegevens verwerkt, kan dit alleen volgens de instructies van Solute. Ze fungeren daarom als onze gegevensverwerker. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat derden met toegang tot uw persoonlijke gegevens passende technische en organisatorische maatregelen hebben geïmplementeerd om ons beoogde niveau van privacy en beveiliging te handhaven. We sluiten waar nodig een overeenkomst met de gegevensverwerker, waarbij we verplichtingen opnemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt zodat de gegevensverwerker zijn plicht om diensten aan ons te verlenen kan vervullen.

Derde partijen met toegang tot uw persoonlijke gegevens omvatten:

 • .In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij wettelijk verplicht.

 1. Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde veilig opgeslagen. Wij waarderen de bescherming van uw privacy. Op deze manier zorgen we ervoor dat de persoonlijke gegevens alleen toegankelijk zijn voor die specifieke personen die geautoriseerd zijn op basis van hun functie, en daarom alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Daarnaast hebben we maatregelen geïmplementeerd om uw veilige bezoek aan en gebruik van onze websites te garanderen. Hiermee voorkomen we misbruik van uw gegevens. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en faciliteiten, waaronder een geldig SSL-certificaat.

Solute heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om inbreuken op de gegevensbescherming te voorkomen, te signaleren, te rapporteren en af ​​te handelen. In het geval dat zich echter een datalek voordoet, zal Solute, zonder onnodige vertraging, en waar mogelijk, niet later dan 72 uur na kennis te hebben genomen, de inbreuk op de persoonlijke gegevens melden aan de relevante Autoriteit voor gegevensbescherming.

 1. Toegang tot, correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Solute. Ten slotte hebt u het recht om u een bestand te laten toesturen met details over welke van uw persoonlijke gegevens we hebben opgeslagen. U kunt ons een verzoek sturen om een ​​dergelijk bestand schriftelijk te ontvangen. Elk verzoek is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving, wat betekent dat we de persoonlijke gegevens mogelijk moeten bewaren.

We willen u ook informeren en eraan herinneren dat u een formele klacht kunt indienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Solute, wilt dat uw persoonlijke gegevens worden vergeten, uw eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens wilt intrekken, of als u een ander verzoek hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u op elk moment een verzoek aan:

Solute

Romboutsstraat 34

4921 EH Made

06-23871172

info@yvonnevanalphen.nl

Externe links

Onze website kan soms links naar andere websites weergeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de Privacy Policy die deze andere website hanteert, noch voor de inhoud ervan. Wij adviseren u om uzelf te informeren door de Privacy Policy op deze websites te lezen.

Nog vragen?

Als u na het lezen van deze Privacy Policy nog vragen heeft of als u suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud, kunt u altijd contact met ons opnemen via: info@yvonnevanalphen.nl

error: Content is protected !!